บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัด training program WorkNC ในวันศุกร์ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2016 เป็นต้นไป

สถานที่training : ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น12 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

การ training ที่จัดขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ตาราง training
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 – 11.00 Installation  การติดตั้งโปรแกรม WorkNC
 การตรวจสอบสถานะ Dongle และการติดตั้ง Serial Number
 การตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ที่จำเป็น
11.00 – 12.00 Creation Workzone  การสร้าง Workzone แบบมาตรฐาน
 การสร้าง Workzone แบบง่าย
Break
13.00 – 14.00 UCS  การสร้างและการแก้ไขแกนสำหรับตั้งงาน
14.00 – 14.30 Stock Model  การสร้าง Stock Model สำหรับการบวนการกัดหยาบ
 การกำหนดรูปแบบของ Stock Model ตามที่ท่านต้องการ
 การนำ CAD Model มาใช้ในการทำ Stock Model
14.30 – 15.00 Cutter Function  แนะนำการใช้งาน Cutter Library
 การสร้างทูลสำหรับนำไปใช้งานในโปรแกรม
 การตั้งสถานะทูลก่อนการนำไปใช้งานจริง
15.30 – 16.30 Roughing Toolpath  Global Roughing/Reroughing
 Flat Roughing/Reroughing
 Adaptive Trochoidal Roughing
16.30 – 17.00 Q&A  

ติดต่อเรา ที่ prasit.k@datadesign.co.th หรือ Tel : 02-962-7105-7 Fax : 02-962-7108

กรุณาสมัครจากรูปแบบดังต่อไปนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมการtraining หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อ ทางอีเมล์ prasit.k@datadesign.co.th

register training WorkNC
  ชื่อบริษัท
  ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
  ชื่อของผู้ติดต่อ
  รหัสไปรษณีย์
  จังหวัด
  ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์
  FAX
  E-Mail
  จำนวนผู้เข้าร่วม
   คน
  คุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัทหรือไม่?
รับ
ไม่รับ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

web hit counter