ให้เส้นทางที่รวดเร็วและแม่นยำจาก cloud point ไปยังโมเดลโพลีกอน 3D
เป็นไปได้ที่จะแปลงข้อมูล cloud point และรูปแบบ imput 3D (STL, OBJ และอื่น ๆ ) เป็นตาข่ายโพลีกอน 3D สำหรับใช้ในการผลิต, การวิเคราะห์, การออกแบบ, ความบันเทิง, โบราณคดี ฯลฯ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายการผลิตภัณฑ์
Artec Leo/Eva/Spider
เครื่องสแกน 3D อัจฉริยะ
ที่มีประโยชน์
Artec Ray
เครื่องสแกนเลเซอร์ระยะไกล
แบบพกพา
Geomagic Freeform
แบบจำลองดินเหนียว 3D
แบบดิจิตอล
Geomagic Design X
ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ
ที่รองรับ solid
Geomagic Control X
แพลตฟอร์ม
การวัด 3 มิติในตัว
KeyShot
เครื่องมือการแสดงผล
ภาพเสมือนจริง