อุปกรณ์ปากกาชนิดเดียวในโลก
ที่ให้การออกแบบและฟังก์ชันที่หลากหลาย
"Geomagic Freeform" ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาด้านการออกแบบและการผลิตที่ซับซ้อนได้ เป็นเครื่องมือออกแบบที่ดีที่สุดที่สามารถจำลองรูปทรงที่มีอยู่ได้อย่างอิสระด้วยความไว
ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบ 3D ที่สามารถทำได้อย่างมีอิสระ Geomagic Freeform เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแบบจำลอง 3D ด้วยความแม่นยำสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วสำหรับนักออกแบบในการสร้างโมเดลต้นฉบับหรือแก้ไขข้อมูลจากไฟล์สแกน และส่งออกไปยังระบบต้นแบบที่รวดเร็วสำหรับการสร้างต้นแบบหรือการกัด ระบบประกอบด้วยชุดเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองและรายละเอียด, การควบคุมขนาดและการนำเข้าข้อมูล polygon สำหรับการอ้างอิงและการสร้างแบบจำลอง
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายการผลิตภัณฑ์
Artec Leo/Eva/Spider
เครื่องสแกน 3D อัจฉริยะ
ที่มีประโยชน์
Geomagic Design X
ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ
ที่รองรับ solid
Markforged MarkTwo/X7
เครื่องพิมพ์ 3D
สำหรับคาร์บอนไฟเบอร์