ทำไมถึงทำ Animation ใน KeyShot
ด้วย 3D animation system สิทธิบัตรนวัตกรรมของ Luxion ทำให้สร้าง animation ได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและสวยงาม การพัฒนาผลิตภันฑ์ของ root ทำให้เกิด level ใหม่ กลไกของ KeyShot animation ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใส่ Key frame หรือการจัดการ แต่แทนในส่วนนั้น จะตั้งค่า animation โดยการจัดการแต่ละชิ้น แต่ละชิ้น (เช่น หมุน ขยับ เคลื่อนที่) ประยุกต์แล้ว Button click หนึ่งหน่วย และ material หรือ lighting ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามความคืบหน้าของ animation อีกด้วยnetworkได้
กลไกของ animation
ไม่พึ่ง Key frame แต่ใช้ประโยชน์จาก Model animation พัฒนาวิธีการใหม่ ทำให้การสร้างและแก้ไข ง่ายละเข้าใจมากขึ้น แค่เลือก camera หรือ object ที่ประยุกต์ใช้ แล้วตรวจสอบ animation ที่ปรากฎทันทีบน Timeline จากนั้นปรับการตั้งค่า ทำการขยับ object หรือ parts เล็กน้อย เปลี่ยนแปลงเวลา แล้ว rendering animation ภาพนิ่งเองก็สามาถสร้างได้ง่ายดายเช่นเดียวกัน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย
KeyShot animation เอื้อแก่การ presentation การศึกษา งานmedia หรือ material และอีกมากมาย แสดงฟังชั่นของ prototype สร้าง animation แสดงความเป็นไปได้บน Web หรือ mobile และยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย