ทำไมต้อง network rendering ?
KeyShot network rendering เป็นกลไกที่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรณ์ที่มีในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ทำการสร้าง Rendering หรือ Animation เพียงแค่ทำการ Install ง่ายๆ ก็สามารถส่งข้อมูล Rendering job ไปที่ KeyShot users network ได้ job ถูกจัดการด้วย queue สามารถอ้างอิง user ทั้งหมดได้ และ job สามารถส่งข้อมูลจาก queue ใน KeyShot สู่ networkได้
กลไกของ network rendering
Network rendering นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบสามอย่างคือ Master, Slave และ queue Master จะเป็นตัวจัดการทั่วทั้ง Network rendering ส่วน Slave จะปฎิบัติการ job ของ rendering แต่ละอย่างตามความเป็นจริง และ queue จะแสดง job ที่ถูกลงทะเบียนโดย Network rendering หลังจากที่ job ถูกลงทะเบียบแล้ว queue สามารถปิดหรือตัดการเชื่อมต่อจาก network ได้ และยิ่ง core มีมากเท่าไร รูปภาพ animation หรือ KeyShotVR rendering จะเร็วขึ้นเท่านั้น
core จำเป็นเท่าไหร่ ?
core มีมากเท่าไร รูปภาพ animation หรือ KeyShotVR rendering จะเร็วขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น core32 ที่ทำให้ speed up เล็ก ๆ หรือ core256 ที่ให้ความจุ rendering สูงสุดตามความต้องการ Network rendering ของท่าน สามารถประหยัดเวลาในการสร้าง animation หรือ rendering ลงไปได้