KeyShot เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดที่จะใช้การแสดงผล 3 มิติและซอฟต์แวร์ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่ ในเพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณสามารถสร้างภาพที่มองแล้วน่าตื่นตาตื่นใจจากแบบจำลอง 3 มิติของคุณที่สามารถนำมาใช้ตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตัดสินใจในการออกแบบและสร้างรูปแบบของแนวคิด การผลิตหรือการตลาดให้กับลูกค้า
ขั้นตอนการใช้งาน
ขั้นที่1 : Import 3D model
เปิด KeyShot จากนั้น Import File เข้ามารับ BIP, Alias WIRE, Creo, Rhenoceros, SketchUp, SolidWorks, SolidEdge, Pro/ENGINEER, IGES, STEP, OBJ, 3ds, Collada, FBX KeyShot นั้นยังรองจัดการแบบเบื้องต้นหรือ Plugin ได้อีกด้วย
ขั้นที่2 : การใส่สีที่ Model
วัสดุที่มีความละเอียดและมีมากกว่าเจ็ดร้อยประเภท จาก Material Library นำมาใส่สีที่ Model ด้วยการ คัดลอก วาง ปัจจุบัน ตาที่เห็น Design โดย lighting วัสดุ สี สามารถยืนยันการเสร็จสิ้นได้ทันที
ขั้นที่3 : การเลือก Lighting
Lighting เป็นการเลือกการแสดง Image (HDRI) เท่านั้น เมื่อเปลี่ยนแปลง Lighting จะสังเกตุเห็นการเปลี่นแปลงของวัสดุ หรือ สี ไปตาม Lighting ที่สมจริงแน่นอน
ขั้นที่ 4 : การปรับกล้อง
การปรับ flame นั้นใกล้เคียงกับการจัดการกล้องของจริงสามารถเปลี่ยน angle ระยะ หรือ ทิศทางได้ เราสามารถแสดงมุมมองที่ต้องการออกมาได้ ด้วยการปรับระยะ focus ทิศทาง การมองเห็น ทำให้เกิดเป็น image ที่ลงรายละเอียดแบบเจาะลึกได้
ขั้นที่ 5: การปรับพื้นหลัง
การเปลี่ยนแปลงสี จะถูกส่งผลทันที อีกทั้งยังสามารถเปลียนพื้นหลังเป็นภาพที่ชอบ หรือเป็นภาพที่มีเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นกัน
ขั้นที่ 6 : ภาพถ่ายที่สมบูรณ์เสร็จสิ้น
ตั้งแต่เริ่มจนจบเพียงแค่ 6 ขั้นตอนเท่านั้น เพียงเเค่นี้ภาพที่สมจริงราวกับถ่ายจากกล้อง ก็เสร็จสมบูรณ์ ให้ทุกสิ่งปรากฎแก่สายตาได้แบบ real time