Workflow ตัวอย่างขั้นตอนการทำมงกุฎ

วาดเป็นลักษณะโครงของด้านข้างของมงกุฎ

ขึ้นรูปด้วยเส้นแกนและโครงที่วาดก่อนหน้านี้

ตัดส่วนที่เป็นฐานออกมา

จากนั้นวาดรูปแบบของมงกุฎ

ทำการคัดลอกด้วยเส้นแกนกลางจนล้อมเป็นวงกลม

ใช้แบบที่คัดลอกเมื่อกี้เป็นแม่แบบ

รวมทุกส่วนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ลงสีด้วย Rendering software เสร็จสมบูรณ์

* จากภาพ Rendering ด้วย KeyShot®

จำนวนผู้เยี่ยมชม web hit counter สถานะผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ลงโฆษณา Google โปรโมทเว็บ