โซลูชันการออกแบบและการวิเคราะห์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3D สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ 3D ทั้งหมด Netfabb เป็นซอฟต์แวร์ที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการพิมพ์แบบ 3D และการผลิตสารเติมแต่ง จัดเตรียม, เพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบการออกแบบของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยชุดเครื่องมือแก้ไขที่มีความยืดหยุ่นและสร้างภาพ 3D ความละเอียดสูง การสร้างแบบจำลองคือส่วนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการผลิตแบบ additive manufacturing โดยเฉพาะการพิมพ์โลหะ 3D (metal additive manufacturing) ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทดลองผลิตชิ้นงานต้นแบบก่อนการนำไปผลิตจริง ช่วยลดระยะเวลา, ลดการสูญเสียวัสดุได้มากขึ้นและช่วยคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายการผลิตภัณฑ์
Artec Leo/Eva/Spider
เครื่องสแกน 3D อัจฉริยะ
ที่มีประโยชน์
Geomagic Design X
ตัวสร้างแบบจำลองย้อนกลับ
ที่รองรับ solid
Markforged MarkTwo/X7
เครื่องพิมพ์ 3D
สำหรับคาร์บอนไฟเบอร์
Markforged MetalX
วิธีการ ADAM นำมาใช้กับ
เครื่องพิมพ์ 3D โลหะที่เข้ากันได้