News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 28.10.2020
วีดีโอสัมมนาออนไลน์ Artec 3D Scanner
"Artec 3D Scanner" เป็นเครื่องสแกนเนอร์อัจฉริยะ 3D ที่มีประโยชน์และเคลื่อนที่พร้อมด้วยการประมวลผล/เทคโนโลยีการตรวจจับล่าสุด ออกแบบรูปทรง 3D ได้อย่างง่ายดายทุกรูปทรงที่มีอยู่ตรงหน้าคุณและสนับสนุนนวัตกรรมกระบวนการทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
วีดีโอสัมมนานี้เราจะอธิบายการทำงานของ Artec 3D Scanner, ความแตกต่างระหว่างรุ่นและตัวอย่างการใช้งาน