News
ข่าวประชาสัมพันธ์
seminar
อัปเดต 09.10.2020
วีดีโอสัมมนาออนไลน์ Markforged 3D Printer
ผลิตภัณฑ์ส่งออกของ Markforged ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลกที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เรซินโดยใช้วัสดุเส้นใยได้ตระหนักถึงความแข็งแกร่งที่แตกต่างจากเครื่องพิมพ์ 3D ทั่วไป
วีดีโอสัมมนานี้เราจะอธิบายโครงสร้างของเครื่องพิมพ์ 3D และวิธีการสร้างแบบจำลองหลัก, ลักษณะของวัสดุ Markforged, ความแตกต่างระหว่างรุ่นและตัวอย่างการใช้งาน