Products
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
3D SCANNING
ด้วยการใช้เทคโนโลยีออปติคอลล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์จริงที่มีอยู่ตรงหน้าเราทุกคนสามารถนำเข้าเป็นข้อมูลดิจิทัลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เรานำเสนอโซลูชันการสแกนที่หลากหลายตามขนาดและการใช้งานของวัตถุ