ข้อกำหนด
 
SpinFire Reader
SpinFire Ultimate
SpinFire Ultimate
Base Pack
SpinFire Ultimate
Base Importer
Plus Pack
SpinFire Ultimate
Sxlmporter Pack
SpinFire Ultimate
ALL Importer Pack
การนำเข้าไฟล์ CAD
ไฟล์ ACT3D เท่านั้น
ไฟล์ ACT3D เท่านั้น
IGES/AUTOCAD/HPGL
TIFF/Rhinoceros/VDA
Base Pack Importer
+
STEP/Parasolid
Base Pack Importer
+
CAD importer
Select 5
ผู้นำเข้า CAD ทั้งหมด
การนำเข้าไฟล์ ACT3D
การบันทึกไฟล์ ACJ3D
Snap shot
การแสดงภาพตัดขวาง
ย้าย / หมุน / ขยาย
การวัดขนาด
(ฟังก์ชันบางอย่าง)
เพิ่มคำอธิบายประกอบ
จอแสดงผลคำอธิบายประกอบ
การสร้างรายการชิ้นส่วน


การนำเข้า CAD
ชนิด
AUTODESK Inventor
DassaultSystems CATIA V4
DassaultSystems CATIA V5 & V6(2D&3D)
CGM
Direct Model(JT)
I-DEAS Native
Parasolid
PRC
Creo Parametric&Pro/Engineer 3D
SolidEdge
SolidWork
STEP
Siemens PLM NX(2D&3D)


ส่งออก CAD
ชนิด
 
CAD2CAD
แปลงไฟล์ CAD ต่าง ๆ เป็นไฟล์ต่อไปนี้ *
ไฟล์ที่สามารถแปลงได้: 3DPDF/STEP/ACIS/HSF/U3D/VRML/PARASOLID/PRC/STL/JT
* "CAD2CAD" ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่ซื้อ "SpinFire Ultimate" ตั้งแต่ 10 รายการขึ้นไปหรือ "SpinFire Ultimate All Importer Pack" 1 รายการหรือมากกว่า