บริษัท เดต้า ดีไซน์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัด training program WorkNC ในวันศุกร์ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2016 เป็นต้นไป
สถานที่training : ตึกซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น12 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
การ training ที่จัดขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ตาราง training
เวลา หัวข้อ รายละเอียด
10.30 – 11.00
Installation
การติดตั้งโปรแกรม WorkNC
การตรวจสอบสถานะ Dongle และการติดตั้ง Serial Number
การตรวจสอบและตั้งค่าไฟล์ที่จำเป็น
11.00 – 12.00
Creation Workzone
การสร้าง Workzone แบบมาตรฐาน
การสร้าง Workzone แบบง่าย
Break
13.00 – 14.00
UCS
การสร้างและการแก้ไขแกนสำหรับตั้งงาน
14.00 – 14.30
Stock Model
การสร้าง Stock Model สำหรับการบวนการกัดหยาบ
การกำหนดรูปแบบของ Stock Model ตามที่ท่านต้องการ
การนำ CAD Model มาใช้ในการทำ Stock Model
14.30 – 15.00
Cutter Function
แนะนำการใช้งาน Cutter Library
การสร้างทูลสำหรับนำไปใช้งานในโปรแกรม
การตั้งสถานะทูลก่อนการนำไปใช้งานจริง
15.30 – 16.30
Roughing Toolpath
Global Roughing/Reroughing
Flat Roughing/Reroughing
Adaptive Trochoidal Roughing
16.30 – 17.00
Q&A
 
ติดต่อเรา ที่ prasit.k@datadesign.co.th หรือ Tel : 02-962-7105-7 Fax : 02-962-7108
กรุณาสมัครจากรูปแบบดังต่อไปนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมการ training หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ได้ กรุณาติดต่อ ทางอีเมล prasit.k@datadesign.co.th
 
register training WorkNC
ชื่อบริษัท
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ชื่อของผู้ติดต่อ
รหัสไปรษณีย์
จังหวัด
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
FAX
E-Mail
จำนวนผู้เข้าร่วม
   คน
คุณต้องการรับข่าวสารจากทางบริษัทหรือไม่ ?
รับ
ไม่รับ