ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ WorkNC 2018 R2 SU4, WorkNC 2019 R1, WorkNC 2018 R2, WorkNC 2018 R1 SU3 และ WorkNC 2017 R2
การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ
WorkNC 2018 R2 SU4, WorkNC 2019 R1, WorkNC 2018 R2, WorkNC 2018 R1 SU3 และ WorkNC 2017 R2 จะไม่ติดตั้งในระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 8.0
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสำหรับ WorkNC คือ:
Windows® 7 Pro 64-Bit
Windows® 8.1 Pro 64-Bit
Windows® 10 Pro 64-Bit
ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Sentinel RMS License Manager คือ:
Windows Server 2003 32-bit and 64-bit
Windows Server 2008 32-bit and 64-bit
Windows Server 2008 R2 64-bit
Windows Server 2012 64-bit