logo

MENU

การประมวลผลรูปร่าง 3D ที่ซับซ้อน
สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
"WorkNC" เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการประมวลผลแบบตัดต่อที่สามารถติดตามกระบวนการอัตโนมัติที่ซับซ้อนของ CAM โดยอัตโนมัติและสามารถสร้างข้อมูลการประมวลผลที่มีคุณภาพเหมือนกันได้ง่าย ๆ โดยใช้เพียงปุ่มเดียว เป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไปของ 3D-CAM ซึ่งนำมาใช้โดยผู้ผลิตและผู้ผลิตแม่พิมพ์รายใหญ่ทั่วโลก
โซลูชัน CAM อัตโนมัติที่ลดความยุ่งยากในการประมวลผลข้อมูลรูปร่างที่ซับซ้อน WorkNC เป็นโมดูล CAM แบบอัตโนมัติสำหรับการทำกระบวนการ CAM ที่ซับซ้อนที่มีอยู่ให้ง่ายขึ้นสำหรับรูปร่างโมเดลทั้งหมด แม้ข้อมูลความจุขนาดใหญ่ของ 3D เช่น ตัวถังรถขนาดใหญ่ก็สามารถสร้าง toolpath ที่ดีที่สุดได้แม้ใน pocket ที่อาจมีการตัดชิ้นส่วน เช่น head lamp molds และ die cast molds รอบเครื่องยนต์และรูปร่างโค้งเว้าที่มีร่องมากก็สามารถทำได้ เป็นเครื่องมือพรีเมียมที่มีประสิทธิภาพสูงของ CAM ผสมผสานกับความรู้ด้านการประมวลผลในอุตสาหกรรมที่หลากหลายเช่น รถยนต์, เครื่องใช้ภายในบ้าน, เครื่องบินและเครื่องจักรกลหนัก
LINE UP