การใช้งานง่าย ช่วยปรับปรุงคุณภาพการตัด
และลดเวลาการตัดเฉือน
Designer เป็นเครื่องมือสร้างแบบจำลองสำหรับการเตรียม CAM ซึ่งใช้ "direct modeling" ซึ่งคำนวณค่าตัวเลขจากรูปร่างปัจจุบันโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงประวัติการใช้งานที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายการผลิตภัณฑ์
Artec Leo/Eva/Spider
เครื่องสแกน 3D อัจฉริยะ
ที่มีประโยชน์
Artec Ray
เครื่องสแกนเลเซอร์ระยะไกล
แบบพกพา